top-img01.gif eng-001.jpg
General Information How to get there Facilities Top Page English
リンク1 リンク2 リンク3 リンク4 リンク5 リンク6 リンク7 リンク8
Inquiries:
738 Otani, Noichi-cho, Konan-shi, Kochi
781-5233 Japan
Noichi Zoological Park of Kochi Prefecture
Tel: 0887-56-3500
Fax: 0887-56-3723
E-Mail: noichizoo@k9.dion.ne.jp